ویژگیهای دوستان شایسته

دوست خوب یا کیمیای ناب

 از مهم‏ترین نیازهای زندگی انسان و خواسته‏های معصومین(ع) داشتن دوست شایسته است. در دعاهای ماه رمضان، ماه استجابت دعا، یکی از مهم‏ترین خواسته‏های انسان همین امر شمرده شده است. در دعای روز هشتم می‏خوانیم: خدایا! مرا موفق بدار به چند چیز، از جمله: «و صحبة الکرام؛ همراهی با انسانهای بزرگوار!» و در دعای روز سیزدهم درخواست می‏کنیم: «و وفقنی للتّقی و صحبة الابرار؛ موفقم بدار برای تقوا و رفاقت نیکان!» و در دعای روز شانزدهم زمزمه می‏کنیم: «و وفقنی فیه لموافقة الابرار؛ در این روز موفقم بدار به هماهنگی و دوستی با نیکان!»(1)

 اما اگر رفیق شایسته یافت نشد، با همه نیازهایی که انسان دارد، به تنهایی توصیه شده است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «الجلیس الصّالح خیرٌ من الوحدة والوحدة خیرٌ من جلیس السّوء؛(2) همنشینی صالح بهتر از تنهایی است، ولی تنهایی بهتر از همنشینی بد (و نامناسب) است.» سفیان ثوری از امام صادق(ع) پرسید: چرا از مردم فاصله گرفته‏ای؟ حضرت فرمود: «یا سفیان فسد الزّمان و تغیّر الاخوان فرأیت الانفراد اسکن للفؤاد؛(3) ای سفیان!(دیدم) زمان فاسد شده و برادران (و دوستان) تغییر کرده‏اند. پس (این گونه صلاح) دیدم که تنهایی آرامش بیشتری دارد.»

 امّا نکته‏ای که باید توجه شود، این است که دوست و یا دوستان شایسته به این سادگیها نصیب انسان نمی‏شود.

 قرآن می‏فرماید: «و قلیلٌ ما هم؛(4) عدّه آنان کم است.»

 و پیامبر اکرم(ص) می‏فرماید: «اقل ما یکون فی آخر الزّمان اخٌ یوثق به اودرهم حلالٍ(5) کمیاب‏ترین چیزها در آخرالزمان دوست مورد اعتماد و درهم (پول) حلال است.»

 امام هادی (ع) درباره دوستان نیک فرمود: «و اعلم ایّها السائل انّهم اعزّ من الکبریت الاحمر؛(6) بدان ای پرسشگر! که این گونه دوستان (خوب) از کبریت احمر (و کیمیا) کمیاب‏ترند.»

 و علی(ع) فرمود: «من طلب صدیق صدقٍ و فیا طلب ما لایوجد؛(7) هر کس دنبال رفیق راستگو و با وفا باشد، به دنبال چیز نایاب می‏گردد.»پیام این روایات این است که دوستان صالح را باید همانند اشیاء نایاب جستجو کنیم.

ویژگیهای دوستان شایسته

 مهم‏ترین بخش آیین دوست یابی، شناخت اوصاف دوستان نیک و شایسته است. در این بخش، به مهم‏ترین اوصاف یاران نیک از دیدگاه قرآن و روایات اشاره می‏کنیم:

 الف: دیدگاه قرآن

 1. اهل ایمان

 

 قرآن می‏فرماید: «و انّ کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الّا الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات و قلیلٌ ماهم؛(8) بسیاری از دوستان به یکدیگر ستم می‏کنند، مگر آن‏هایی که ایمان آورده‏اند و عمل صالح و شایسته دارند. اما عدّه آنان کم است.»

 2. پروا پیشگان

 

 در قرآن می‏خوانیم: «الاخلّاء یومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوٌّ الّا المتّقین؛(9) دوستان در آن روز(قیامت) دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزکاران.» معلوم می‏شود دوستی با متقین پایدار و ثمر بخش است.

3.اهل عبادت و بندگی

 

 گروهی از سران مشرک قریش نزد پیامبر اکرم(ص) آمدند و گفتند: ای محمد(ص)! آیا به همراهی با این گونه افراد(تازه مسلمانان فقیر و...) خشنود نشده‏ای و توقع داری ما از آن‏ها پیروی کنیم و در کنار آن‏ها قرار گیریم! اگر آنها را از خود دورسازی، شاید نزد تو آییم و از تو پیروی کنیم و به عنوان دوستانت در اطرافت باشیم. اینجا بود که این آیه نازل شد: «ولاتطرد الّذین یدعون ربّهم بالغداة و العشیّ یریدون وجهه؛(10) و کسانی را که صبح و شام خدا را می‏خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن!...اگر آنها را طرد کنی، از ستمگران خواهی بود.»

 از آیه فوق استفاده می‏شود که دوستان اهل عبادت و اخلاص را به هیچ قیمتی نباید از دست داد.

 4. انبیاء و راستگویان

 

 قرآن گاهی افرادی را به عنوان دوستان و رفقای نمونه معرّفی می‏کند از جمله می‏فرماید: «کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آن‏ها تمام کرده، از پیامبران و شهدا و صالحان «و حسن اولئک رفیقاً؛(11) و آن‏ها رفیقان خوبی هستند.»

ب: دیدگاه روایات

 

 در روایات نشانه‏های فراوانی برای دوست و رفیق شایسته بیان شده که به اهم آنها اشاره می‏شود:

 1. اهل دین و معرفت

 

 امام سجاد(ع) فرمود: «جالسوا اهل الدّین و المعرفة؛(12) با دین داران و اهل معرفت (آنهایی که به مسائل دینی، ولایت و امامت آشنایی دارند) همنشین شوید!»

 2. راستگویان

 

 علی(ع) فرمود: «علیک باخوان الصدق فاکثر من اکتسابهم فانّهم عدّةٌ عند الرّخاء و جنّةٌ عند البلاء؛(13) بر شما باد به برادران (اهل) راستی پس بیشتر (چنین دوستانی را) بدست آورید زیرا آنها در راحتی کمک کارند و سپر بلا است در گرفتاری.»

3. دوستان بزرگ منش

 

 پیامبر اکرم(ص) فرمود: «اسعد الناس من خالط کرام النّاس؛(14) خوشبخت‏ترین مردم کسی است که با بزرگواران رفت و آمد دارد.»

 4. دانشمندان و خردمندان

 

 همان حضرت فرمود: «سائلوا العلماء و خالصوا الحکماء و جالسوا الفقراء؛(15)از دانشمندان سؤال کنید و با حکماء رفت و آمد داشته باشید و با فقراء همنشین شوید.»

 و علی(ع) فرمود: «اکثر الصّلاح و الصّواب فی صحبة اولی النّهی و الالباب؛(16) بیشترین مصلحت‏ها و درستی‏ها در همراهی با صاحبان عقل و خرد و اندیشه است.»

 لقمان(ع) نیز به فرزندش چنین فرمود: «یا بنیّ صاحب العلماء و اقرب منهم و جالسهم و زرهم فی بیوتهم فلعلّک تشبهم فتکون معهم؛(17) فرزندم! با دانشمندان دوستی کن و به آنها نزدیک و همنشین باش و به زیارت آنها در خانه‏هایشان برو! باشد که شبیه آنها شوی و با آنها(در دنیا و آخرت) باشی!»

5. انسانهای کامل

 

 حضرت علی(ع) فرمود: «من دعاک الی الدّار الباقیة و اعانک علی العمل لهافهو الصّدیق الشّفیق؛(18) کسی که تو را به سوی خانه جاودانه بهشت بخواند و بر عمل برای آن یاری‏ات کند، پس همو دوست مهربان است.»

 و از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که حواریّون عیسی(ع) پرسیدند: «یا روح اللّه من نجالس، قال: من یذکّرکم اللّه رؤیته و یزید فی عملکم منطقه و یرغبکم فی الآخرة عمله؛(19) ای روح اللّه! با چه کسانی همنشین باشیم؟ فرمود: با کسی که دیدن او شما را به یاد خدا اندازد و سخنانش بر علم شما بیفزاید و رفتارش شما را به کار نیک ترغیب و تشویق کند.»

 6. هنگام خشم باطل نگوید

 

 امام صادق(ع) فرمود: «لا تسمّ الرّجل صدیقاً سمة معرفةٍ حتّی تختبره بثلاثٍ تغضبه فتنظر غضبه یخرجه من الحقّ الی الباطل و عند الدّینار و الدرهم و حتی تسافر معه؛(20) مرد را دوست با معرفت ننام، مگر آن که او را در سه مورد آزمایش کنی: 1. هنگام خشم، پس بنگر غضب او را از حق به سوی باطل بیرون می‏برد؟ 2. در نزد طلا و نقره (که آیا خیانت نمی‏کند؟) 3. هنگام مسافرت با او(که آیا اخلاق نیک دارد؟).»

از دیدگاه منابع اسلامى یک دوست خوب باید از ویژگیهاى زیر برخوردار باشد

 1- وفادار

 2- متعهد به عهد و پیمان دوستى

 3- مؤدب و برخوردار از اخلاق نیکو

 4- پایبند به احکام دین و آئین جوانمردان همانند غیرت و همیّت

 5- خدا پروا و پرهیزکار

 6- عاقل و دور اندیش

 7- برخوردار آگاهى و اطلاع لازم و سطح بینش ایده‏ال

 8- آئینه دوست (عیب و ایراد دوست خود را به زبان دوستى بگوید و زمینه‏ساز رشد و تعالى دوست خود باشد)

 9- همترازى اجتماعى

 10- همنشین سطوح پائین‏تر جامعه بخصوص فقرا و نیازمندان.

 پر واضح است که اگر دوستى از یکى از ویژگیهاى فوق بى‏بهره باشد از همان کانال به تو آسیب خواهد رساند و حداقل از همان نقطه سیر تعالى و پیشرفت را به روى شما سد خواهد نمود لذا در انتخاب دوست برخوردار از این صفات دقت کنید مبادا با کسى طرح دوستى بریزید که خیانتکار، ستمگر، ترسو، سخن چین، بخیل و خسیس، تندخو، بد اخلاق، دروغگو و آسوده خواه باشد که یکى از این ویژگى‏هاى او براى انحراف شما و تباه ساختن زندگى و دوستیهاى دیرین کافى است چرا که پاى دوستى بر احساس همدردى، خیرخواهى، یکرنگى، فروتنى، پوشیدن سرّ، کم توقع بودن و بردبارى و شاد کردن و شاد خواستن استوار است.

/ 0 نظر / 241 بازدید