لینک نمودار بیانات امام خامنه ای در مورد بسیجیان

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/17741/900722%20Ejmali.pdf

/ 1 نظر / 14 بازدید

اقا به عشق منتظران و نابودی ناکثان از اسمان خواهیم که ببارد و ببارد و ببارد یا حسین یعنی دست از سر مردم سوریه و عراق و منطقه دست بردارند لامذهبها