حقوق بشر آمریکایی !!!

تظاهرات با شعار «نمی توانم نفس بکشم» در نیویورک

سی‌ان‌ان: مردم واقعا خشمگین هستند

بازداشت صدها معترض به حکم تبرئه قاتل مرد سیاهپوست توسط پلیس 

/ 1 نظر / 10 بازدید

دیگر مردم جهان را نمیتوانید در نافهمی نگاه داشت