غفلت از دشمن ...!

آیت الله امـام خامنــه ای حفظه الله :

هرکس دشمنان را توهم بدانــد مثل کسی است که شب در جنــگلی

قرار گرفتــه ، اطرافش را گرگها احاطه کــرده و منتظر یــک لحظه غفلت او

هستنــد تا او را بدرنــد ، ولی او بگویــد که من خیال می‌کنـم ! خیلی خوب ،

خیال می‌کنـی ، بگیــر بخواب ! کسی غیــر از خودت که ضرر نخواهد دیــد .

لذا با «خیال می‌کنــم» ایــن دشمن موجود و مترصّد ، از دست نخواهــد رفت.

/ 0 نظر / 47 بازدید